Hướng dẫn reset mật khẩu User Root VPS Linux tại trang members.vhost.vn

Bước 1: Truy cập trang http://members.vhost.vn/ và đăng nhập với email đăng ký dịch vụ VPS. Bước 2: Chọn Danh sách dịch vụ. Bước 3: Chọn vào dịch vụ VPS muốn đổi mật khẩu Bước 4: Chọn Đổi mật khẩu  Bước 5: Nhập mật khẩu mới của User root và tiến hành Lưu thay đổi. Chúc bạn thực hiện

Hướng dẫn reset mật khẩu User Root VPS Linux tại trang members.vhost.vn Xem thêm »