Tích hợp CDN đối với Pretashop

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp CDN vào mã nguồn Pretashop 1. Truy cập vào Admin Panel của Pretashop 2. Truy cập vào Preferrences > CCC chọn 3. Khai báo đường dẫn CDN tại Media Server và save lại

Tích hợp CDN đối với Pretashop Xem thêm »