Làm thế nào để kiểm tra tốc độ RAM

Khi VPS/Server hoạt động, các tiến trình sẽ truy xuất đọc-ghi ngẫu nhiên đến bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ dựa theo địa chỉ ô nhớ và bộ nhớ đó được gọi là RAM (Random Access Memory). Hiện nay có rất nhiều công cụ để kiểm tra tốc độ RAM, tuy nhiên chúng

Làm thế nào để kiểm tra tốc độ RAM Xem thêm »