Le Thuong

Thông báo điều chỉnh chính sách gửi email bảo trì hệ thống

Kính chào Quý Khách hàng, Quý đối tác vHost trân trọng cảm ơn Quý Khách đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với vHost trong suốt thời gian qua. Nhằm đảm bảo chất lượng và tính ổn định cho dịch vụ, vHost và đối tác (các datacenter) sẽ thường xuyên thực hiện bảo trì […]

Thông báo điều chỉnh chính sách gửi email bảo trì hệ thống Xem thêm »

Thông báo biểu phí dịch vụ hỗ trợ theo giờ từ ngày 01/03/2024

Kính chào Quý Khách hàng, Quý Đối tác, Cảm ơn Quý Khách hàng, Quý Đối tác đã đồng hành cùng vHost trong suốt thời gian qua. Hiện nay, nhu cầu hỗ trợ khách hàng ở những phạm vi khác với các dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng tại vHost ngày càng tăng cao. Vì

Thông báo biểu phí dịch vụ hỗ trợ theo giờ từ ngày 01/03/2024 Xem thêm »

Điều chỉnh chi phí tên miền .ME từ ngày 16/02/2024

Kính chào Quý Khách hàng, Quý Đối tác, Cảm ơn Quý Khách hàng, Quý Đối tác đã đồng hành cùng vHost trong suốt thời gian qua. Tiếp theo sau hàng loạt sự kiện tăng giá trong thời gian vừa qua, vHost tiếp tục nhận được thông tin từ đối tác về việc thay đổi chi phí

Điều chỉnh chi phí tên miền .ME từ ngày 16/02/2024 Xem thêm »

Thông báo điều chỉnh chi phí tên miền .Net từ ngày 01/02/2024

Kính chào Quý Khách hàng, Quý Đối tác, Cảm ơn Quý Khách hàng, Quý Đối tác đã đồng hành cùng vHost trong suốt thời gian qua. Tiếp theo sau hàng loạt sự kiện tăng giá trong thời gian vừa qua, vHost tiếp tục nhận được thông tin từ đối tác về việc thay đổi chi phí

Thông báo điều chỉnh chi phí tên miền .Net từ ngày 01/02/2024 Xem thêm »

Thông báo điều chỉnh chi phí tên miền .INFO, .MOBI và .PRO từ ngày 17/01/2024

Kính chào Quý Khách hàng, Quý Đối tác, Cảm ơn Quý Khách hàng, Quý Đối tác đã đồng hành cùng vHost trong suốt thời gian qua. Theo thông tin mà vHost nhận được từ đối tác về việc thay đổi chi phí tên miền .INFO, .MOBI và .PRO từ ngày 17/01/2024. Cùng là một cương

Thông báo điều chỉnh chi phí tên miền .INFO, .MOBI và .PRO từ ngày 17/01/2024 Xem thêm »

Thay đổi chi phí bản quyền Jetbackup từ ngày 01/03/2024

Kính chào Quý Khách hàng, Quý Đối tác, Cảm ơn Quý Khách hàng, Quý Đối tác đã đồng hành cùng vHost trong suốt thời gian qua. Theo thông tin mà vHost nhận được từ đối tác về việc thay đổi chi phí bản quyền Jetbackup từ ngày 01/12/2023. Tuy nhiên, nhằm hỗ trợ Quý Khách

Thay đổi chi phí bản quyền Jetbackup từ ngày 01/03/2024 Xem thêm »

Scroll to Top