Thông báo biểu phí dịch vụ hỗ trợ theo giờ từ ngày 01/03/2024

Kính chào Quý Khách hàng, Quý Đối tác,

Cảm ơn Quý Khách hàng, Quý Đối tác đã đồng hành cùng vHost trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, nhu cầu hỗ trợ khách hàng ở những phạm vi khác với các dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng tại vHost ngày càng tăng cao. Vì vậy, nhằm hỗ trợ khách hàng tốt nhất thì ngoài những biểu phí tại trang https://vhost.vn/dich-vu/dich-vu-quan-tri/, vHost bổ sung thêm biểu phí dịch vụ hỗ trợ theo giờ được áp dụng từ ngày 01/03/2024 để Quý Khách tham khảo lựa chọn dịch vụ phù hợp cho đơn vị của mình. Biểu phí chi tiết như sau:

A. Bảng giá áp dụng tại Việt Nam

1. Giờ làm việc: Mon-Fri (8:00am – 5:00pm) – GMT +7:00
Chi phí 1 giờ (VND)Yêu cầuĐăng ký
On-site3,000,000Tối thiểu 2 giờĐăng ký trước tối thiểu 48 giờ
Off-site1,500,000Đăng ký trước tối thiểu 48 giờ
Remote Viewer (Anydesk, Ultraview, Team Viewer, Google Meet, Zoom …)3,000,000Đăng ký trước tối thiểu 48 giờ
2. Ngoài giờ làm việc
Chi phí 1 giờ (VND)Yêu cầuĐăng ký
On-site6,000,000Tối thiểu 2 giờĐăng ký trước tối thiểu 24 giờ
Off-site3,000,000Đăng ký trước tối thiểu 24 giờ
Remote Viewer (Anydesk, Ultraview, Team Viewer, Google Meet, Zoom …)6,000,000Đăng ký trước tối thiểu 24 giờ
3. Yêu cầu không quan trọng (sắp xếp theo thời gian tuỳ theo available của vHost)
Chi phí 1 giờ (VND)Yêu cầuĐăng ký
On-site2,000,000Tối thiểu 2 giờĐăng ký trước tối thiểu 24 giờ
Off-site1,000,000Đăng ký trước tối thiểu 24 giờ
Remote Viewer (Anydesk, Ultraview, Team Viewer, Google Meet, Zoom …)2,000,000Đăng ký trước tối thiểu 24 giờ
4. Yêu cầu quan trọng và khẩn cấp (xử lý ngay lập tức)
Chi phí 1 giờ (VND)Yêu cầuĐăng ký
On-site8,000,000Tối thiểu 2 giờ
Off-site4,000,000
Remote Viewer (Anydesk, Ultraview, Team Viewer, Google Meet, Zoom …)8,000,000

B. Bảng giá áp dụng tại Singapore

1. Giờ làm việc: Mon-Fri (9:00am – 6:00pm) – GMT +8:00
Chi phí 1 giờ (USD)Yêu cầuĐăng ký
On-site375Tối thiểu 2 giờĐăng ký trước tối thiểu 48 giờ
Off-site125Đăng ký trước tối thiểu 48 giờ
2. Ngoài giờ làm việc
Chi phí 1 giờ (USD)Yêu cầuĐăng ký
On-site750Tối thiểu 2 giờĐăng ký trước tối thiểu 24 giờ
Off-site250Đăng ký trước tối thiểu 24 giờ
3. Yêu cầu không quan trọng (sắp xếp theo thời gian tuỳ theo available của vHost)
Chi phí 1 giờ (USD)Yêu cầuĐăng ký
On-site150Tối thiểu 2 giờĐăng ký trước tối thiểu 24 giờ
Off-site150Đăng ký trước tối thiểu 24 giờ
4. Yêu cầu quan trọng và khẩn cấp (xử lý ngay lập tức)
Chi phí 1 giờ (USD)Yêu cầuĐăng ký
On-site900Tối thiểu 2 giờ
Off-site450

Diễn giải các thuật ngữ:

  • On-Site: thao tác trực tiếp tại datacenter.
  • Off-site: làm từ xa thông qua SSH, Remote Access.
  • Remote Viewer: yêu cầu làm và hỗ trợ qua các công cụ họp trực tuyến 1:1

Khuyến cáo: để tránh phát sinh chi phí khách hàng cần chủ động sắp xếp thời gian hợp lý. Do vHost vẫn tính phí đối với thời gian chờ (standby) trong lúc chờ khách hàng kiểm tra (do kỹ sư của vHost vẫn cần có mặt trực tiếp tại datacenter hoặc trong suốt quá trình trao đổi công việc cho tới khi có xác nhận hoàn tất từ phía khách hàng).

Nếu Quý khách có thắc mắc cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ vHost qua các kênh sau:

Trân trọng,

Scroll to Top