Thông báo điều chỉnh chính sách gửi email bảo trì hệ thống

Kính chào Quý Khách hàng, Quý đối tác

vHost trân trọng cảm ơn Quý Khách đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với vHost trong suốt thời gian qua.

Nhằm đảm bảo chất lượng và tính ổn định cho dịch vụ, vHost và đối tác (các datacenter) sẽ thường xuyên thực hiện bảo trì cơ sở hạ tầng định kỳ. Việc bảo trì có thể ảnh hưởng hoặc không ảnh hưởng đến dịch vụ của Khách hàng.

Tuy nhiên, để hạn chế việc gửi nhiều email gây ảnh hưởng đến Khách hàng, vHost xin thông báo đến Quý khách hàng về việc điều chỉnh chính sách gửi email bảo trì hệ thống, áp dụng từ ngày 20/04/2024, chi tiết như sau:

  • Đối với bảo trì KHÔNG ảnh hưởng đến dịch vụ: vHost sẽ lên tin thông báo trên trang https://members.vhost.vn/announcements.php và KHÔNG gửi thông tin về email của Khách hàng.
  • Đối với bảo trì có ảnh hưởng đến dịch vụ: vHost sẽ lên tin thông báo trên trang https://members.vhost.vn/announcements.php và gửi thông tin về email đăng ký dịch vụ trước khi bảo trì tối thiểu 24 giờ.

Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin có thể liên hệ vHost qua hệ thống Chăm Sóc Khách Hàng sau:
•    Ticket: https://members.vhost.vn/contact.php
•    Call Center: 1900 6806 – phím 1
•    Email: sales@vhost.vn

Trân trọng,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top