Hướng dẫn kiểm tra tốc độ Internet với Speedtest-cli

Bài viết sau sử dụng công cụ Speedtest-cli để kiểm tra tốc độ mạng, để cài đặt Quý khách có thể tham khảo hướng dẫn sau hoặc sử dụng file sau.

Cài đặt Speedtest-cli

yum install -y python wget 
wget https://raw.github.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest_cli.py
wget http://www.speedtest.net/speedtest-servers.php
chmod +x speedtest_cli.py

Tìm kiếm Server của các nhà mạng trong file speedtest-servers.php

Quý khách có thể tham khảo Server ID của một số ISP lớn tại Việt Nam.

  • 2515 – FPT Hồ Chí Minh
  • 5774 – NetNam Hà Nội
  • 3381 – NetNam Hồ Chí Minh
  • 6085 – VNPT Hà Nội
  • 6102 – VNPT Đà Nẵng
  • 6106 – VNPT Hồ Chí Minh
  • 2428 – Viettel Hà Nội
  • 2427 – Viettel Hồ Chí Minh
  • 6342 – CMC Hà Nội

Kiểm tra tốc mạng với Speedtest-cli

Sau khi chạy lệnh ta sẽ được kết quả như ảnh đính kèm.

./speedtest_cli.py --server 2515

Trên Đây vHost thực hiện kiểm tra tốc độ mạng từ hệ thống VPS của vHost tại Viettel Hồ Chí Minh tới Server của FPT tại Hồ Chí Minh. Quý khách có thể kiểm tra thêm với các ISP khác có Server ID tương ứng như hướng dẫn trên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top