Hướng dẫn nâng cấp kernel đối với hệ điều hành CentOS 6/7

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nâng cấp kernel của hệ điều hành CentOS 6/7 lên phiên bản ổn định nhất 3.18.6


Bước 1: kiểm tra phiên bản kernel đang hoạt động trên VPS/Server bằng lệnh:

uname -r

Bước 2: download và cài đặt phiên bản kernel 3.18.6

wget http://ftp.uni-hannover.de/elrepo/kernel/el6/x86_64/RPMS/kernel-ml-doc-3.18.6-1.el6.elrepo.noarch.rpm
 
rpm -Uvh kernel-ml-doc-3.18.6-1.el6.elrepo.noarch.rpm

Bước 3: chỉnh lại default boot trong /boot/grub/grub.conf

vi /boot/grub/grub.conf

đổi giá trị default thành default=0

Bước 4: khởi động lại VPS/Server và kiểm tra lại phiên bản kernel

uname -r

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top