Cập nhập tình hình cáp biển AAG ngày 20/12/2013 (Report for AAG submarine network cable) – Lần 2

Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Đối tác của vHost,

Theo thông tin mới nhận từ trạm cáp biển VTU , vHost.vn xin cập nhật kế hoạch sửa cáp như sau:

  1. Dự kiến ngày 01/01/2014 01:00 UTC tàu cáp sẽ đến điểm đứt cáp.
  2. Dự kiến ngày 02/01/2014 20:00 UTC sẽ hàn mối đầu tiên.
  3. Dự kiến ngày 04/01/2014 00:00 UTC sẽ hàn mối cuối cùng.
  4. Dự kiến ngày 09/01/2014 13:00 UTC sẽ chôn cáp.
  5. Dự kiến ngày 10/01/2014 09:00 UTC sẽ hoàn tất.

Nếu có thông tin nào mới, vHost.vn sẽ cập nhật sớm nhất cho Quý Khách.

Nếu cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

  • Email: support@vhost.vn
  • Call center: 19006806

Trân trọng,

vHost.vn

Scroll to Top