CentOS triển khai cụm server production đầu tiên tại Việt Nam thông qua vHost.vn

Tiếp nối cho việc vHost.vn trở thành Partner duy nhất của Cloudflare tại Việt Nam (xem thêm tại: https://www.cloudflare.com/hosting-partners) thì ngày hôm nay 10/1/2014 vHost.vn cũng đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ hosting chất lượng cao duy nhất hỗ trợ CentOS triển khai hệ thống server tại Việt Nam.

Chắc mọi người cũng đã biết Red Hat được chọn là một trong những top hệ điều hành dành cho server theo link Linux.com tuy nhiên Red Hat là bản thương mại hóa vì vậy CentOS đã ra đời và đại diện cho dòng họ nhà Red Hat cùng với những tính năng tương tự và những cải tiến mang tên CentOS.

Năm 2014 là năm bắt đầu cho những thay đổi của CentOS trong đó:

  • Sát nhập CentOS vào tổ chức RedHat từ ngày 8/1/2014
  • Thay đổi giao diện website chính CentOS.org vào ngày 8/1/2014

centos-new

Triển khai cụm server tại Việt Nam thông qua nhà cung cấp dịch vụ vHost.vn để phục vụ cho mục đích production của mình như:

  • Patching client.
  • Distributing the base and updates CentOS trees to our external public mirrors.
  • CentOS DNS, mail, mailing list and web services.
  • Announcement server for CentOS BitTorrent downloads and as seeds for our BitTorrent downloads.
  • To maintain the archive of older CentOS content in the ‘vault’ and for additional staged hot backups.
  • …v..v..

Qua việc này vHost.vn cũng là nhà cung cấp đầu tiên tại Việt Nam và cũng là duy nhất hỗ trợ CentOS trong quá trình triển khai ban đầu và suốt quãng thời gian hoạt động sau này.

centos-mobile

Bên cạnh đó vHost.vn cũng đã triển khai mirrors cho CentOS để đảm bảo việc update các bản patch nhanh chóng nhất có thể. Quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại vHost.vn có thể chỉnh sửa các repository của server trỏ về http://mirrors.vhost.vn để đảm bảo việc truy cập và cập nhập patch cho server nhanh nhất có thể.

Thông tin thêm vui lòng xem tại:

Scroll to Top