cPanel Thay Đổi Chính Sách Giá License Từ Ngày 01/09/2019

Theo thông báo chính thức từ cPanel, kể từ ngày 01/09/2019 cPanel sẽ áp dụng chính sách giá mới thông qua việc thay đổi mô hình định giá như sau:

Chính sách giá mới:

1. Áp dụng cách tính giá chung cho cả VPS và Dedicated Server thay vì chia ra từng loại như trước đây.

2. Được chia ra 4 mức theo số lượng accounts: 

  • 1 accounts: giá $15/tháng
  • =< 5 account: giá $20/tháng
  • =< 30 account: giá $30/tháng
  • =< 100 accounts: giá $45
  • >100 account giá: $45/tháng + $0.2/tháng/account tính từ account 101 trở đi. 

chrome_ckTdlMZESq.png3. Riêng Dedicated Server chỉ được mua gói từ 100 accounts trở lên (Premier).

4. Chuyển tất cả sang hình thức thanh toán theo tháng, không áp dụng hình thức thanh toán theo năm hay thời gian dài hơn như trước đây.

Với cách tính giá mới này khi số lượng account trên máy chủ của người dùng càng lớn thì chi phí license cũng sẽ càng đội lên cao so với cách tính trước đây. 

Vì vậy, Quý Khách có thể cân nhắc thêm và lựa chọn giải pháp thay thế control panel DirectAdmin cũng không thua kém cPanel về các tính năng khác.

Lý do về việc thay đổi cách tính giá được cPanel đưa ra là nhằm đảm bảo nguồn tài chính phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, đồng thời mức giá mới cũng tương xứng với giá trị mà cPanel mang lại cho người sử dụng. 

Tuy nhiên việc cPanel thay đổi cách tính giá một cách đột ngột như vậy đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến các đơn vị sử dụng số lượng lớn, đặc biệt là các công ty cung cấp dịch vụ hosting, máy chủ…

Khi chi phí tăng lên cao các nhà cung cấp sẽ phải cân nhắc giữa việc tiếp tục sử dụng cPanel hay chuyển sang các phần mềm control panel khác.

Thông tin về vấn đề này vHost sẽ tiếp tục cập nhật và thông báo tới Quý khách hàng khi có những thay đổi hoặc thông tin mới nhất.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top