Hệ thống Premium DNS hoạt động như thế nào?

Trong bài viết này vHost sẽ giúp Quý khách cùng tìm hiểu hệ thống Premium DNS của vHost hoạt động như thế nào dựa theo các ví dụ trực quan bên dưới.

Hệ thống Premium DNS của vHost khác với các hệ thống DNS bình thường  phổ biến hiện nay. Không chỉ đơn thuần là phân giải tên miền ra địa chỉ IP, hệ thống Premium DNS còn tích hợp phân tích vị trí máy tính của người dùng để điều phối lượng traffic tới server gần nhất dựa theo các điều kiện khác nhau và đảm bảo website luôn online.

Bên cạnh đó hệ thống Premium DNS còn hỗ trợ tính năng kiểm tra dịch vụ tại server gần nhất (heath check) theo cơ chế TCP port hoặc HTTP với keyword trước khi điều phối người dùng tới server đó.

Ngoài ra, tùy thuộc vào vị trí của người dùng cuối, hệ thống Premium DNS hỗ trợ phân giải tên miền ra IP theo cấp độ Quốc gia hoặc Châu lục.

Hãy cùng vHost tìm hiểu hệ thống Premium DNS hoạt động như thế nào theo các ví dụ sau đây:

 • Ví dụ 1: phân giải tên miền về địa chỉ IP dựa theo server gần người dùng nhất
 • Ví dụ 2: kiểm tra TCP port và trả kết quả IP cho người dùng.
 • Ví dụ 3: kiểm tra TCP port và phân giải tên miền về địa chỉ IP dựa theo server gần người dùng nhất
 • Ví dụ 4: kiểm tra website với từ khóa, nếu tồn tại thì phân giải tên miền qua bộ địa chỉ IP của webserver
 • Ví dụ 5: phân giải địa chỉ IP cho tên miền dựa theo vị trí Quốc gia của user.
 • Ví dụ 6: phân giải địa chỉ IP cho tên miền dựa theo vị trí Châu lục của user.

Bây giờ vHost sẽ đi vào chi tiết:

Ví dụ 1: phân giải tên miền về địa chỉ IP dựa theo server gần người dùng nhất

Hệ thống sẽ phân tích địa chỉ IP người dùng thuộc khu vực vị trí địa lý nào và dựa theo các dữ liệu 3 IP kể trên để trả kết quả về IP cho người dùng.

Kết quả test từ nhà mạngViettel:

 

Ví dụ 2: kiểm tra TCP port và trả kết quả IP cho người dùng.

Kiểm tra port TCP 80 tại địa chỉ IP trong danh sách xem có up hay không từ đó trả kết quả IP cho người dùng

Kết quả test từ nhà mạng Viettel:

Ví dụ 3: kiểm tra TCP port và phân giải tên miền về địa chỉ IP dựa theo server gần người dùng nhất

Kiểm tra TCP port 443 và trả kết quả IP theo vị trí địa lý gần người dùng nhất

Kết quả test từ nhà mạng Viettel:

Ví dụ 4: kiểm tra website với từ khóa, nếu tồn tại thì phân giải tên miền qua bộ địa chỉ IP của webserver

Kiểm tra trạng thái website có hoạt động hay không kèm theo từ khóa tại website và trả kết quả cho người dùng

Kết quả test từ nhà mạng Viettel:

Ví dụ 5: phân giải địa chỉ IP cho tên miền dựa theo vị trí Quốc gia của user.

Dựa theo quốc gia mà user đang truy cập để trả kết quả IP cho DNS, trong trường hợp nếu sai thì sẽ trả về IP khác

Kết quả test từ nhà mạng Viettel:

Kết quả test từ nhà mạng tại Singapore:

Ví dụ 6: phân giải địa chỉ IP cho tên miền dựa theo vị trí Châu lục (Continent) của user.

Tùy theo vị trí Châu lục của người dùng sẽ route về cụm server của Châu lục đó. Trong hình là ví dụ nếu thuộc Asia sẽ route về cụm server có tên asia.vhostdns.net và ngược lại thì route về cụm server usa.vhostdns.net

Sau đó tạo cụm server asia.vhostdns.net kết hợp với health check HTTP và keyword tương ứng:

Và tạo cụm server usa.vhostdns.net kết hợp với health check HTTP và keyword tương ứng:

 

Kết quả test từ nhà mạng Viettel:

Bảng tham chiếu Continent code:

 • AF: Africa
 • AN: Antarctica
 • AS: Asia
 • EU: Europe
 • NA: North America
 • OC: Oceania
 • SA: South America

Ngoài ra Quý khách cũng có thể kiểm tra địa chỉ IP của mình theo cách truy vấn sau:

vHost đã kết thúc phần ví dụ demo quá trình phân giải tên miền ra địa chỉ IP của dịch vụ Premium DNS. Nếu Quý khách có bất kì câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận Kỹ thuật để được hỗ trợ ngay.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top