Hướng dẫn cài đặt mail trên Outlook

Để cài đặt mail trên Outlook ta làm như sau:

Bước 1: Trên Outlook chọn File > Add Account

Bước 2: Điền email account

Nhấn show Advanced options, tick chọn Let me set up my account manually. Sau đó nhấn Connect.

Bước 3: Tùy chọn cấu hình

Tại đây chọn phương thức POP hoặc IMAP.

Phương thức POP

Nhập cấu hình như hình bên dưới, nhấn Next để đến bước tiếp theo.

Tại đây nhập mật khẩu của account.

Sau khi hoàn tất sẽ hiện hộp thoại thông báo, chọn Done.

Phương thức IMAP

Tương tự như POP, tuy nhiên port Imcoming mail là 993.

Sau khi hoàn tất, cần kiểm tra đã tick chọn My outgoing (SMTP) server requires authenticationUse same settings as my incoming mail server bằng cách vào File > Account Settings > Server Settings.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top