Hướng dẫn tạo Domain Aliases

Nếu Quý khách đang có 2 tên miền mà có cùng tên địa chỉ email, ví dụ user@domain1.com và user@domain2.com, Quý khách có thể thêm tên miền phụ của mình vào gói Email Hosting để có thể sử dụng email một lúc cho 2 hoặc nhiều tên miền khác nhau.

Thêm Domain Aliases

Để thêm tên miền phụ này, Quý khách chỉ cần thực hiện như sau:

Bước 1

Tại trang quản trị dịch vụ Email Hosting, Quý khách click vào mục Domain Aliases.

Bước 2

Quý khách điền vào thông tin tên miền phụ vào ô như trong hình và tiếp tục click vào Add Domain Alias.

Lưu ý: Thay example.com thành tên miền phụ của Quý khách.

Xoá tên miền phụ

Trong trường hợp Quý khách muốn xoá tên miền phụ, Quý khách chỉ cần nhấp vào hình thùng rác bên phải của tên miền.

Vậy là chúng tôi đã hướng dẫn Quý khách thêm Domain Aliases hoàn tất. Nếu có khó khăn trong quá trình thực hiện, Quý khách vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ cho chúng tôi tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top