Hướng dẫn tạo Email Aliases

Nếu Quý khách muốn sử dụng 2 tài khoản email có chung một hộp thư thì Email Aliases sẽ giúp quý khách thực hiện được việc này.

Bước 1: Truy cập vào quản trị Email Hosting

Sau đó Quý khách tìm đến phần Email Aliases.

Bước 2: Tạo Email Aliases

Quý khách hãy điền thông tin email aliases mà quý khách muốn sử dụng.

Tại đây ở mục Mailbox hãy chọn email mà Quý khách muốn tạo Email Aliases

Sau đó chọn Add Email Alias.

Chúc Quý khách thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top