Hướng dẫn restore database với JetBackup

Khi sử dụng các gói Linux Hosting hoặc Business Hosting tại vHost, Quý khách hoàn toàn có thể tự thực hiện việc restore lại những databases đã mất hoặc bị lỗi bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn của JetBackup được cài sẵn trên cPanel.

Chi tiết các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn vào chức năng Database Backup

Jetbackup 5 có giao diện mới, khả năng sử dụng tốt hơn và các tùy chọn mới, giúp tìm kiếm các mục cụ thể dễ dàng hơn.

Đăng nhập cPanel, chọn JetBackup 5.

Chọn mục Databases.

Bước 2: Chọn ngày và database cần restore

Sau khi truy cập vào Databases, chọn database cần restore về và click vào Restore.

Lưu ý: Bạn có thể chọn Download database về máy tính để lưu trữ.

Để chọn một ngày cụ thể, hãy nhấp vào nút Choose Other Backup và chọn ngày mong muốn.

Sau khi nhấp vào nút Restore, bạn có thể xem thông tin về bản sao lưu được yêu cầu.
=> chọn Restore Selected Items, quá trình khôi phục sẽ bắt đầu.

Để kiểm tra tiến trình restore đã hoàn tất hay chưa, chọn mục Queue như hình sau:

Tại mục Queue, sẽ hiển thị lịch sử restore.

vHost đã hướng dẫn bạn thực hiện restore database trên cPanel thông qua công cụ JetBackup hoàn tất. Nếu có khó khăn trong quá trình thực hiện xin hãy gửi yêu cầu hỗ trợ về cho chúng tôi tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top