Hướng dẫn tạo một host dưới quyền Admin trên DirectAdmin

Trong bài viết vHost sẽ hướng dẫn quý khách tạo một User tương ứng với một domain trên DirectAdmin


Bước 1: Tại màn hình đăng nhập DirectAdmin dưới quyền admin chọn Reseller Level

Bước 2: Tạo Package chọn User, chọn Manage User Packages

Bước 3: Chọn Add Package, và điều chỉnh các thông số mong muốn đối với 1 package như trong hình.

+ Nếu đã có package có thể bỏ qua bước này.

+ Một package có thể sử dụng cho nhiều User khác nhau.

Bước 4: Tạo User khi đã có một Package cho User:

Mỗi domain chỉ được gán cho một User duy nhất, nếu không tạo sẽ báo lỗi.

Bước 5: Kiểm tra lại User đã được tạo ra hay chưa.


Sau khi đã tạo một user quý khách có thể cài đặt và upload source code lên host, quý khách có thể tham khảo bài viết cài đặt WordPress lên hosting dưới quyền User tại đây.

 

Mọi yêu cầu cần được hỗ trợ và giải đáp xin vui lòng liên hệ lại vHost

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top