Hướng dẫn sử dụng JetBackup cho Reseller Hosting

Bài viết sẽ hướng dẫn Quý Khách tự restore dữ liệu trên Reseller Hosting của mình khi khách hàng cuối yêu cầu việc restore này mà không cần thông qua sự hỗ trợ của vHost.

Bước 1: Truy cập vào Jetbackup.

Quý khách hãy truy cập vào trang quản trị Reseller Hosting, sau đó hãy tìm chức năng JetBackup

Bước 2: Thực hiện restore.

Trước khi thực hiện restore Quý Khách cần lưu ý những tab sau:

1.Tab Dashboard: Tổng quan toàn bộ về trạng thái Jetbackup trên Resellet của Quý Khách.

2.Tab Accounts: Show toàn bộ user đang có trong reseller của Quý Khách.

3.Tab Restore & Download: Thực hiện restore hoặc download dữ liệu đã được backup.

Tại tab này Quý Khách hãy để ý đến các option để restore lại dữ liệu trên hosting.

Option Full backup: Cho phép quý khách restore toàn bộ dữ liệu trên hosting được lựa chọn.

Option Files Backups: Quý Khách có thể lựa chọn file backup nào theo ý muốn.

Option  Database Backups: Cho phép Quý Khách restore lại database.

Option Email Backup: Cho phép quý khách restore lại dữ liệu của các user mail.

Option DNS Zone Backups: Cho phep quý khách có thể restore lại zode DNS của domain trên hosting.

4.Tab Queues: Xem trạng thái tác vụ đang chạy cho việc thực hiện restore mà Quý Khách vừa thực hiện.

Như vậy vHost đã hướng dẫn cho Quý Khách về các tính năng của JetBackup trên reseller hosting. Nếu có khó khăn trong quá trình thực hiện xin hãy gửi yêu cầu hỗ trợ về cho chúng tôi tại đây.

Chúc Quý Khách thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top