Hướng dẫn reset password root OS CentOS 7

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn các bạn cách reset lại password root bằng noVNC khi các bạn quên password root và không thể login vào VPS của mình.

Bước 2: Vào VPS bằng tính năng noVNC.

Và một màn hình console sẽ hiện ra:

Bước 3: Thực hiện truy cập vào single mode

Hãy làm lần lượt theo các hình sau để vào single mode.

Sau khi reset và VPS sẽ boot lại từ đầu như hình bên dưới

Tại đây hãy ấn e sau khi ấn e sẽ xuất hiện màn hình sau:

Tại đây hãy tìm ký tự ro như hình bên dưới

Sau đó sửa thành nhu sau: rw init=/sysroot/bin/bash

Sau đó để lưu và chạy sự thay đổi này các bạn ấn Ctrl+x và các bạn sẽ vào được VPS mà không cần tài khoản root như hình bên dưới.

Tại đây các bạn hãy hực hiện thay đổi password root bằng chuỗi lệnh sau:

chroot /sysroot

passwd root

Nhập password root mới của bạn vào.

touch /.autorelabel

exit

reboot

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top