Hướng dẫn reset password root OS CentOS 6

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn các bạn cách reset lại password root bằng noVNC khi các bạn quên password root và thông thể login vào VPS của mình.

Bước 2: Truy cập VPS bằng tính năng noVNC.

Tại đây sẽ có màn hình Console sẽ hiện ra:

Bước 3: Thực hiện truy cập vào single mode

Hãy làm lần lượt theo các hình sau để vào single mode.

Sau khi reset và VPS sẽ boot lại từ đầu như hình bên dưới

Sau đó ấn một màn hình mới hiện ra như sau:

Chọn dòng thứ 2 rồi tiếp tục ấn e

Sau đó thêm số 1 vào cuối dòng rồi enter

Sau khi enter sẽ quay lại màn hình cũ:

Tại đây ấn phìm để vào VPS với quyền root.

Bắt đầu thay đổi password root với lệnh sau:

passwd root

Sau khi thực hiện sau xong thực hiện lệnh reboot để khởi động lại VPS để lưu việc thay đổi password:

reboot (lệnh reset lại VPS)

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top