Sự khác biệt giữa Backups và Snapshots

Khi sử dụng dịch vụ Cloud VPS tại vHost, Quý khách sẽ thấy chức năng Backup và Snapshot, cả 2 chức năng này nhìn chung đều sẽ lưu lại dữ liệu của VPS tại một thời điểm nào đó, tuy nhiên sẽ có một số điểm khác biệt giữa 2 chức năng này mà Quý khách cần lưu ý.

Backup

Với chức năng backup, hệ thống sẽ lưu lại toàn bộ dữ liệu hiện đang có trên ổ cứng của Quý khách tại thời điểm Quý khách thực hiện backup.

Snapshot

Chức năng Snapshot sẽ lưu lại trạng thái của Cloud Server ngay lúc Quý khách thực hiện Snapshot. Việc lưu lại trạng thái này sẽ lưu lại cả những dữ liệu đang được lưu trên RAM ở thời điểm đó.

Ví dụ: Ở thời điểm Snapshot Quý khách đang thực hiện chỉnh sửa code ngay trên trình soạn thảo thì sau này khi Quý khách thực hiện rollback lại Cloud Server, màn hình sẽ hiển thị lại ngay lúc Quý khách đang thực hiện chỉnh sửa code. Tính năng này sẽ không hỗ trợ ở chức năng backup.

Lưu ý: Trong trường hợp Quý khách thực hiện rollback, các dữ liệu Quý khách đã thêm vào sau bản snapshot đó sẽ bị mất hoàn toàn.

 Ví dụ: Quý khách thực hiện snapshot vào thời điểm ngày 1/4/2019, sau khoảng thời gian này Quý khách cập nhật dữ liệu vào Cloud Server rất nhiều. Đến ngày 2/6/2019, Quý khách thực hiện rollback bản Snapshot này thì tất cả dữ liệu từ ngày 1/4/2019 đến 2/6/2019 sẽ bị mất.

Để tránh trường hợp này xảy ra, nếu không cần dùng tới những bản Snapshot đã cũ nữa, Quý khách có thể xoá chúng đi.

Một lưu ý nhỏ rằng các bản Snapshot sẽ bị xoá mất nếu Quý khách thực hiện cài đặt lại hệ điều hành cho Cloud Server.

Khi nào dùng Backup?

Quý khách có thể dùng chức năng backup để bảo toàn dữ liệu của Cloud Server, tránh những rủi ro mất dữ liệu như sau khi cài đặt lại hệ điều hành mà quên lưu lại dữ liệu, vô tình gõ nhầm lệnh xoá hết các file, …

Khi nào dùng Snapshot?

Trong quá trình cài đặt các phần mềm vào Cloud Server, sẽ không thể tránh khỏi những lúc lỗi sau khi cài phải một phần mềm xung đột với hệ điều hành, gây nên những rắc rối. Để tránh những trường hợp này, Quý khách có thể thực hiện snapshot trước mỗi lần cài đặt thêm một phần mềm nào đó lên Cloud Server, nếu có gặp lỗi, Quý khách chỉ cần rollback lại là xong.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top