Hướng dẫn enable SSH cho phép đăng nhập với mật khẩu

Vì lý do bảo mật và nhiều khách hàng đặt mật khẩu đơn giản. Việc này cực kì nguy hiểm đối với các hệ thống online vì hacker dễ dàng thực hiện các biện pháp scan mật khẩu. Tất cả các mật khẩu dễ đoán như 123456, mật khẩu ngày sinh nhật của bạn, số điện thoại của bạn… đều có thể dễ dàng đoán ra.

Vì vậy mặc định vHost chỉ cho phép đăng nhập SSH vào VPS thông qua SSH key, tuy nhiên nhiều khách hàng muốn sử dụng mật khẩu để đăng nhập. Để mở tính năng này Quý khách cần làm như sau:

Bước 1: Truy cập vào VPS với SSH Key Quý khách đã khai báo trong quá trình đăng ký.
Bước 2: Thực hiện các lệnh sau:

sed -i "/^[^#]*PasswordAuthentication[[:space:]]no/cPasswordAuthentication yes" /etc/ssh/sshd_config

Bước 3: Restart lại services để cập nhật lại cấu hình mới

systemctl restart sshd

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top