Hướng dẫn cài đặt Kloxo-MR trên CentOS 6.x_x86_64

Giới thiệu Kloxo là phần mềm quản lý hosting free nhưng khá đầy đủ không kém gì so với Cpanel. Kloxo-MR là một phiên bản khác của Kloxo và được Mustafa ramadhan phát triển riêng, chữ MR được việt tắt từ tên tác giả Mustafa Ramadhan Hướng dẫn cài đặt Chuyển đến thư mục /

Hướng dẫn cài đặt Kloxo-MR trên CentOS 6.x_x86_64 Xem thêm »