Sự khác biệt giữa Backups và Snapshots

Khi sử dụng dịch vụ Cloud VPS tại vHost, Quý khách sẽ thấy chức năng Backup và Snapshot, cả 2 chức năng này nhìn chung đều sẽ lưu lại dữ liệu của VPS tại một thời điểm nào đó, tuy nhiên sẽ có một số điểm khác biệt giữa 2 chức năng này mà Quý

Sự khác biệt giữa Backups và Snapshots Xem thêm »