vHost trở thành thành viên thứ 3 của tổ chức quản lý tài nguyên internet khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Tiếp nối cho sự kiến tháng 08/2013 vHost trở thành thành viên của VNNIC và là một trong mười công ty đầu tiên trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hosting tại Việt Nam sở hữu địa chỉ IP riêng. Cuối tháng 05/2014 vừa qua vHost cũng là công ty duy nhất trong các công ty cung cấp dịch vụ hosting tại Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức quản lý tài nguyên internet của khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APNIC).

Screen Shot 2014-06-02 at 7.50.41 PM

Tính cho tới thời điểm hiện tại thì Việt Nam có 3 tổ chức đó chính là:

  1. vHost.vn
  2. VNNIC – Bộ Thông Tin và Truyền Thông
  3. Tập đoàn VNPT

Danh sách thành viên quý khách có thể tham khảo và tra cứu tại link: https://www.apnic.net/about-APNIC/organization/structure/members

Thông tin thêm về APNIC: http://en.wikipedia.org/wiki/Asia-Pacific_Network_Information_Centre

Với việc trở thành thành viên của tổ chức APNIC và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ trong hơn 3 năm qua, chúng tôi đã có thể phục vụ quý khách tại những thị trường quốc tế trực thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương kể từ ngày 15/6/2014.

Scroll to Top