Vòng đời tên miền quốc tế

1.Available – Giai đoạn có thể đăng ký

Đây là giai đoạn đầu tiên của mỗi tên miền. Các tên miền chưa được ai đăng ký sẽ có tình trạng available (có sẵn để đăng ký), khách hàng có thể đăng ký tên miền ngay lập tức. Quý khách có thể kiểm tra tình trạng tên miền tại đây.

Như thế nào là tên miền hợp lệ?

  • Bao gồm chữ cái “a-z”, chữ số “0-9” và dấu “–“
  • Chiều dài tối đa không quá 64 ký tự.

Ví dụ: abcdc.com, 789xyz.com, acd-1245.net, cde-123-xyz.info

 

 

2.Registered (Active) – Giai đoạn đang hoạt động

Là khoảng thời gian tên miền đã được đăng ký và sử dụng làm tên website, e-mail… (Khách hàng có thể đăng ký với chu kỳ từ 01 – 10 năm).

3.Expired – Giai đoạn hết hạn

Thời điểm này tên miền đã hết hạn và không thể hoạt động được.

Grace Period – Giai đoạn gia hạn

Ngay khi hết hạn, tên miền rơi vào giai đoạn cần được gia hạn. Trong lúc này, tên miền không hoạt động nhưng vẫn có thể gia hạn để tên miền quay lại giai đoạn Registered.

Trung bình có khoảng 30 – 40 ngày để Khách hàng thực hiện việc gia hạn (với các tên miền: .com, .net, .org, .info …).

4. Restoration – Giai đoạn phục hồi (khoảng 30 ngày)

Là giai đoạn tên miền đã chết, toàn bộ thông tin quản trị của tên miền đã bị xoá.

Chi phí phải trả = Phí phục hồi + Phí gia hạn tên miền tối thiểu 1 năm.

Phí phục hồi : Là chi phí mà khách hàng trả cho Registrar để chuộc lại tên miền đã vào trạng thái Redemption (cứu chuộc).

Tuỳ thuộc vào quy định của Registrar mà phí phục hồi có thể là: 75$, 100$, 120$, 140$, 175$, 200$ hoặc cao hơn.

5.Pending Delete – Giai đoạn chờ xóa

Giai đoạn cuối của vòng đời tên miền. Ở thời điểm này tên miền đã chết hoàn toàn và không có khả năng cứu chuộc.

Thời gian kéo dài 5 ngày (trừ những tên miền đặc biệt).

6.Released (Available) – Giai đoạn cho phép đăng ký mới

Tên miền trở về trạng thái ban đầu available, chờ được đăng ký trở lại và bắt đầu một vòng đời mới.

Scroll to Top