Sales Admin

 • ♥ Số lượng: 02
 • ♥ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh.
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 15/05/2016

Xem thêm

Cộng tác viên kinh doanh

vhost-women-day-2016-2

 • ♥ Số lượng: 20
 • ♥ Mã nghề nghiệp: AM-SE-CTV
 • ♥ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh & Hà Nội
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 15/05/2016
 • Xem thêm

Technical Support Level 2 – System Engineer

sysadmin_2015_02

 • ♥ Số lượng: 02
 • ♥ Mã nghề nghiệp: TS-SE
 • ♥ Nơi làm việc: Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 15/05/2016

Xem thêm

Technical Support Level 1 – Customer Care

sysadmin_2015_04

 • ♥ Số lượng: 07
 • ♥ Mã nghề nghiệp: TS-CC
 • ♥ Nơi làm việc: Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 15/05/2016

Xem thêm

Nhân viên hỗ trợ website

 • ♦ Số lượng: 5
 • ♦ Mã nghề nghiệp: TS-WC
 • ♦ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh & Hà Nội
 • ♦ Hạn chót tuyển dụng: 31/03/2016

Xem thêm

Thực tập viên IT

 • ♥ Số lượng: 10
 • ♥ Mã nghề nghiệp: TS-INTERN
 • ♥ Nơi làm việc: Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 31/01/2018

Xem thêm

Trưởng phòng kinh doanh

Image result for hình ảnh tuyển dụng

 • ♥ Số lượng: 1
 • ♥ Mã nghề nghiệp: AM-SM
 • ♥ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 31/03/2016

Xem thêm

Trưởng nhóm kinh doanh

Image result for hình ảnh tuyển dụng

 • ♥ Số lượng: 3
 • ♥ Mã nghề nghiệp: AM-SL
 • ♥ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh & Hà Nội
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 31/03/2016

Xem thêm

Thực tập viên IT

 • ♥ Số lượng: 05
 • ♥ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • ♥ Lương: trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

IT Support

 • ♥ Số lượng: 03
 • ♥ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh.
 • ♥ Lương: trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm