Technical Support Level 3 – Senior System Engineer

 • ♥ Số lượng: 04
 • ♥ Mã nghề nghiệp: TS-SSE
 • ♥ Nơi làm việc: 20B Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 31/03/2018

Nhân viên lập trình PHP

 • ♥ Số lượng: 02
 • ♥ Mã nghề nghiệp: TS-Dev
 • ♥ Nơi làm việc: 24 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 30/11/2016

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật

 • Do nhu cầu mở rộng thị trường, công ty vHost hân hạnh mời các bạn tham gia vào đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đang phát triển lớn mạnh của chúng tôi, để mang lại cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất khi sử dụng các dịch vụ do vHost cung cấp với phong cách chuyên nghiệp.

Xem thêm

Nhân viên kinh doanh

 • ♥ Số lượng: 5
 • ♥ Mã nghề nghiệp: AM-SE
 • ♥ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh & Hà Nội
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 31/07/2016

Xem thêm

Sales Executive

 • ♥ Số lượng: 10
 • ♥ Mã nghề nghiệp: AM-SE
 • ♥ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh & Hà Nội
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 31/07/2016

Xem thêm

Sales Admin

 • ♥ Số lượng: 02
 • ♥ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh.
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 15/05/2016

Xem thêm

Cộng tác viên kinh doanh

vhost-women-day-2016-2

 • ♥ Số lượng: 20
 • ♥ Mã nghề nghiệp: AM-SE-CTV
 • ♥ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh & Hà Nội
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 15/05/2016
 • Xem thêm

Technical Support Level 2 – System Engineer

sysadmin_2015_02

 • ♥ Số lượng: 02
 • ♥ Mã nghề nghiệp: TS-SE
 • ♥ Nơi làm việc: Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 15/05/2016

Xem thêm

Technical Support Level 1 – Customer Care

sysadmin_2015_04

 • ♥ Số lượng: 07
 • ♥ Mã nghề nghiệp: TS-CC
 • ♥ Nơi làm việc: Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 15/05/2016

Xem thêm

Nhân viên hỗ trợ website

 • ♦ Số lượng: 5
 • ♦ Mã nghề nghiệp: TS-WC
 • ♦ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh & Hà Nội
 • ♦ Hạn chót tuyển dụng: 31/03/2016

Xem thêm