Technical Support Level 1 – Customer Care

sysadmin_2015_04

 • ♥ Số lượng: 07
 • ♥ Mã nghề nghiệp: TS-CC
 • ♥ Nơi làm việc: Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 15/05/2016

Xem thêm

Nhân viên hỗ trợ website

 • ♦ Số lượng: 5
 • ♦ Mã nghề nghiệp: TS-WC
 • ♦ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh & Hà Nội
 • ♦ Hạn chót tuyển dụng: 31/03/2016

Xem thêm

Thực tập viên IT

 • ♥ Số lượng: 10
 • ♥ Mã nghề nghiệp: TS-INTERN
 • ♥ Nơi làm việc: Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 31/01/2018

Xem thêm

Trưởng phòng kinh doanh

Image result for hình ảnh tuyển dụng

 • ♥ Số lượng: 1
 • ♥ Mã nghề nghiệp: AM-SM
 • ♥ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 31/03/2016

Xem thêm

Trưởng nhóm kinh doanh

Image result for hình ảnh tuyển dụng

 • ♥ Số lượng: 3
 • ♥ Mã nghề nghiệp: AM-SL
 • ♥ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh & Hà Nội
 • ♥ Hạn chót tuyển dụng: 31/03/2016

Xem thêm

Thực tập viên IT

 • ♥ Số lượng: 05
 • ♥ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • ♥ Lương: trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

IT Support

 • ♥ Số lượng: 03
 • ♥ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh.
 • ♥ Lương: trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

Tuyển dụng Cộng tác viên

 • Vì lý do mở rộng thị trường và tăng trưởng khách hàng vì vậy vHost cần tuyển 10 bạn cộng tác viên phụ trách mảng kinh doanh hosting và VPS của vHost với các tiêu chí:

Xem thêm

Nhân viên phát triển thị trường

 • ♥ Số lượng: 05
 • ♥ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội
 • ♥ Lương: LCB + hoa hồng + phụ cấp. (Tổng thu nhập trung bình $500 USD)

Xem thêm

Sales Executive

 • ♥ Số lượng: 05
 • ♥ Nơi làm việc: Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội
 • ♥ Lương: cơ bản + hoa hồng + thưởng theo doanh số

Xem thêm