Cấu hình vDrive dịch vụ Email Pro cho PC

Giới thiệu

Với việc sử dụng tính năng vDrive của dịch vụ Email Pro và sử dụng phần mềm để kết nối vào thiết bị PC của Quý khách, Quý khách đã có thể dễ dàng truyền tải các dữ liệu, tài liệu, hình ảnh, video, … của Quý khách từ thiết bị PC đến hệ thống Drive trực tiếp. Điều này không những giúp cho Quý khách giải phóng bớt dung lượng trên ổ đĩa mà còn giúp cho Quý khách tiện lợi thưc hiện tải về, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu của bạn tại mọi lúc mọi nơi.

Trong bài viết này, vHost sẽ hướng dẫn cho Quý khách thục hiện download phần mềm NextCloud để kết nối đến hệ thống vDrive dịch vụ Email Pro cho PC.

Cấu hình vDrive dịch vụ Email Pro cho PC

Cài đặt phần mềm Nextcloud cho Windows

Bước 1: Để tiến hành cài đặt phần mềm cho thiế bị PC, Quý khách có thể thực hiện download phần mềm tại đây.

Lưu ý: Hệ điều hành tối thiểu để sử dụng tính năng này yêu cầu từ Windows 8.1 trở lên. Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp lên phiên bản hệ điều hành mới nhất hiện có cho máy của mình.

Bước 2: Lựa chọn Next để tiến hành cài đặt phần mềm

Bước 3: Lựa chọn phân vùng cài đặt bằng cách chọn Browse và lựa chọn thư mục lưu trữ bản cài đăt NextCloud

Bước 4: Ở bước này, Quý khách cần chờ đợi cho đến khi chương trình cài đặt hoàn tất và chọn Finish để hoàn tất việc cài đặt.

Sau khi cài đặt vDrive cho dịch vụ Email Pro trên PC hoàn tất, Quý khách tiếp tục thực hiện bước cấu hình tiếp theo.

Cấu hình để kết nối đến hệ thống vDrive dịch vụ Email Pro cho PC

Bước 1: Sử dụng thông tin truy cập của Quý khách để đăng nhập vào phần mềm

Bước 2: Cấu hình server address của hệ thống lư trữ vDrive

Bước 3: Ở bước này, Quý khách cần mở trình duyêt của Quý khách để tiến hành xác thực đăng nhập vào phần mềm

Khi hiển thị cửa sổ như bên dưới, Quý khách có thể chọn chọn Copy Link để sao chéo đường dẫn liên kết xác thực hoặc chọn Reopen Browser để chương trình mở Trình duyệt mặc định trên thiết bị của bạn. Lúc này bạn cần thực hiện xác thực như ở bước 4.

Bước 4: Xác thực thông qua trình duyệt bằng cách chọn Log In và sử dụng thông tin username/password mà người quản trị đã cung cấp cho bạn.

Lựa chọn Grant Access để cho phép thiết bị truy cập vào hệ thống lưu trữ vDrive của dịch vụ Email Pro

Một thông báo kết nối thành công sẽ hiển thị như hình ảnh bên dưới.

Bước 5: Lựa chọn các tập tin từ server để lưu trữ trên thiết bị PC

Có 3 lựa chọn để Quý khách thực hiện đồng bộ dữ liệu từ server về

  • Use virtual files instead of downloading content immediately: Tùy chọ này cho phép Quý khách hiển thị toàn bộ file đang có trên máy chủ hiển thị trên thiết bị PC. Tuy nhiên khi Quý khách lựa chọn chỉnh sửa hoặc xem lần đầu, hệ thống sẽ tiến hành download file từ server
  • Synchronize everything from server: Tiến hành đồng bộ mọi thư mục, dữ liệu đang có trên server
  • Choose what to sync: Lựa chọn dữ liệu mà Quý khách muốn đồng bộ về máy tính.

Bước 6: Quý khách truy cập vào thư mục trên máy tính để kiểm tra xem đã kết nối hệ thống vDrive đã xuất hiện trên thiết bị của Quý khách hay chưa

Như vậy qua các bước này vHost đã hướng dẫn bạn cài đặt và kết nối đến hệ thống vDrive dịch vụ Email Pro cho thiết bị PC hoàn tất. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy comment tại đây nhé.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top