Custom Error Pages

Edit Apache Error Pages là một Option dùng để hiển thị khi người dùng truy cập domain nhưng không được vì một số lỗi phổ biến.

Để thiết lập một Error page thực hiện các bước sau:

Bước 1: Login Directadmin (quyền user) => chọn Custom Error Pages (trong nhóm Advanced Features)

Bước 2: Edit Apache Error Pages: Tab này hiển thị các lỗi cơ bản khi người dùng truy cập vào trang.

Bước 3: Edit Apache Error Pages:

Bước 4: Chọn 401.shtml

Bước 5: Chỉnh sửa code theo dạng php.

Bước 6: Save tại với tên 401.shtml

Custom Error Pages hỗ trợ việc hướng dẫn người dùng khi có lỗi xảy ra, tuy nhiên ở đây chỉ là một số lỗi cơ bản thường gặp trong quá trình sử dụng trình duyệt web.

Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua email support@vhost.vn hoặc tổng đài 1900 6806 – nhấn số 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top