Hướng dẫn sử dụng Window Mail có sẵn để cấu hình gửi và nhận email theo domain

Trên hệ điều hành Win 8, 8.1, 10 có tích hợp sẵn ứng dụng Mail cho phép người dùng có thể cấu hình gửi và nhận email với nhiều server mail phổ biến hiện nay như Google, Yahoo Mail, Outlook.com, Email Exchange, iCloud hoặc sử dụng email theo domain riêng.

Trong bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cách thực hiện thêm 1 account email theo domain cũng như cấu hình để có thể sử dụng gửi và nhận email trên ứng dụng Mail có sẵn của Microsoft, cụ thể là trên hệ điều hành Window 10

Step 1: Nhấn phím Window từ bàn phím, sau đó chọn ứng dụng Mail

Step 2: Hộp thoại Mail xuất hiện như hình, chọn Add Account

Note: Nếu trường hợp chưa đăng nhập tài khoản Microsoft trên Window, sẽ xuất hiện hình ảnh dưới đây

Step 3: Chọn Advanced setup

Step 4: Chọn như hình ảnh dưới đây

Step 5: Thực hiện điền đầy đủ thông tin của account email, sau đó nhấn Sign-in

  • Incoming email server: mail.yourdomain.com (với yourdomain.com là domain cần thực hiện tạo account mail – ví dụ: mail.demovhost.vn)
  • Account type: tùy chọn giao thức POP3 hay IMAP
  • User name: là acount email cần cấu hình (ví dụ: demo@vhost.vn)
  • Password: là mật khẩu của account email
  • Outgoing (SMTP) email server: mail.yourdomain.com (với yourdomain.com là domain cần thực hiện tạo account mail – ví dụ: mail.demovhost.vn)

Sau khi hoàn tất, ta đã có thực hiện thêm và cấu hình xong 1 account email theo domain trên ứng dụng Mail có sẵn của Window.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top