Hướng dẫn cài đặt Zimbra trên Ubuntu 20.04

Zimbra là gì?

Zimbra là phần mềm xây dựng email server được cung cấp và cài đặt dưới 2 phiên bản: mã nguồn mở (Open Source Edition) và bản có phí (Network Edition).

Trong bài này vHost sẽ hướng dẫn cài đặt phần mềm Email Server Zimbra OCS version 8.8.15 trên hệ điều hành Ubuntu 20.04

Tại sao vHost lựa chọn sử dụng Ubuntu mà không phải là CentOS?

CentOS đã ngưng hỗ trợ và phát triển kể từ ngày 31/12/2021 và CentOS 6 cũng đã ngưng phát triển. Duy nhất chỉ còn CentOS 7 tiếp tục hỗ trợ các bản vá bảo mật tới ngày 30/06/2024. Đối với Khách hàng đã quen sử dụng CentOS 7 vẫn có thể cài đặt Zimbra trên CentOS . Tuy nhiên sau ngày 30/06/2024 sẽ có thể phải cân nhắc và di chuyển email server của mình qua hệ điều hành khác để đảm bảo server có thể được cập nhật các bản vá lỗi bảo mật mới nhất.

Yêu cầu cấu hình

Để Zimbra hoạt động ổn định vHost khuyến cáo cấu hình server tối thiểu:

  • CPU: 8 core CPU
  • Memory: 16GB tối thiểu
  • Storage: tối thiểu 20GB cho hệ thống và dung lượng ổ cứng tùy thuộc theo nhu cầu lưu trữ mail của khách hàng.

Chuẩn bị môi trường trước khi cài đặt Zimbra

Cài đặt package screen

Luôn duy trì thói quen sử dụng screen mode để nếu máy tính của SysAdmin bị rớt mạng đột ngột thì quá trình cài đặt software trên server cũng không bị gián đoạn

apt-get install screen -y
wget https://vhost.vn/tmp/screenrc
mv screenrc .screenrc

Cấu hình hostname

sudo hostnamectl set-hostname webmail.vhost.vn

Cấu hình file hosts đảm bảo phân giải domain về IP của server

vi /etc/hosts

Cập nhật nội dung trong file thay đổi IP 127.0.0.1 thành IP public

103.92.29.12 webmail.vhost.vn webmail

Đối với server sử dụng Cloud-init để quản trị cấu hình của VM cần disable tính năng quản trị hosts file từ cloud-init

vi /etc/cloud/templates/hosts.debian.tmpl

Tìm và thay đổi giá trị IP 127.0.0.1 thành IP public

127.0.0.1 {{fqdn}} {{hostname}}

Thay đổi thành

103.92.29.12 {{fqdn}} {{hostname}}

Hoặc cũng có thể ngăn chặn sự thay đổi hosts file bằng chattr (sau khi đã chỉnh sửa)

chattr +i /etc/hosts

Điều chỉnh timezone tương ứng múi giờ của quốc gia của công ty sử dụng email server

timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Disable DNS local và sử dụng public DNS

systemctl disable systemd-resolved
systemctl stop systemd-resolved

Cập nhật resolv.conf để server có thể phân giải được DNS

rm -rf /etc/resolv.conf
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf

Cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới nhất và cài đặt các software yêu cầu cơ bản

sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt-get install net-tools

Bây giờ bạn đã có thể bắt đầu cài đặt Zimbra trên server của mình rồi

Hướng dẫn cài đặt Zimbra trên Ubuntu 20.04

Download Zimbra OCS 8.8.15

wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz

Giải nén và truy cập thư mục cài đặt

tar zxvf zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
cd zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954

Tiến hành cài đặt Zimbra

./install.sh
Accept license và import repo của Zimbra

vHost không sử dụng Zimbra Open Drive vì vậy chọn N đối với Zimbra-drive

chọn lựa các software cài đặt

Nhấn Y để hệ thống tiếp tục cài

Tạo domain name chính cho công ty thay vì là hostname của server

Những phần dấu **** tức là bắt buộc phải khai báo để cài đặt

Nhấn 7 và 4 để đặt password cho admin
  • Gõ a để apply cấu hình mới
  • Gõ yes để lưu config vào file
  • Nhấn enter để lưu config vào file /opt/zimbra/config.48458
  • Gõ yes để tiếp tục cài đặt

Sau khi cài đặt xong bạn có thể truy cập trang admin bằng https://yourdomain:7071 và đăng nhập với tài khoản và password admin bạn đã khai báo ở trên

Đến đây bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt phần mềm mail server zimbra trên hệ điều hành Ubuntu 20.04

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top