Hướng dẫn cấu hình AUTORESPONDERS cho Email Hosting

Autoresponders là tính năng tự động gửi email. Tính năng này rất hữu ích khi Quý khách đang có công việc bận không thể trả lời email hoặc muốn gửi một thông báo chung từ một email hỗ trợ đến tất cả mọi người.

 • Để chọn một domain cụ thể vào mục Managing, chọn một email hoặc Quý khách có thể để “All domain” nếu muốn cấu hình cho tất cả các domain.
 • Kéo xuống để cấu hình một autoresponders, ở đây như hình 1.2, chưa có autoresponders nào vì mục Current Autoresponders trống.

Thêm Autoresponders

Chọn Modify/Add autorespnders

 • Character Set, chọn UTF-8 để hiển thị tiếng Việt
 • Interval là khoảng thời gian mà nếu nhận thư từ một địa chỉ nhiều hơn một lần trong khoảng thời gian này, hệ thống sẽ không hồi đáp địa chi Email đó nữa.
 • Email: điền địa chỉ mà khi có thư gửi tới email đó, hệ thống sẽ đự động hồi đáp.
 • Subject: Tiêu đề của mail trả lời.
 • This message contains HTML: Tích vào mục này để định dạng nội dung Email dưới dạng HTML
 • Trong phần Body là Nội dung của email trả lời.
 • Điều chỉnh thời điểm bắt đầu và kết thúc thời gian có hiệu lực trong mục Start và Stop.
  • Immediately-cấu hình có hiệu lực ngay lập tức.
  • Never-không bao giờ ngưng thiết lập này.
  • Custom để tùy chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc theo ý bạn.

Sau đó chọn Create/Modify để tạo một Autoresponders

Quản lý autoresponders

 • Vào mục chính sẽ hiện ra thông tin một autoresponders vừa tạo, ở đây bạn có thể quản lý/ tìm kiếm/ sửa/xóa autoresponders.
 • Nếu có quá nhiều autoresponders, bạn có thể bấm lên ô search để tìm kiếm nhanh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top