Hướng dẫn gán IPv6 trên Windows

Trong bài viết này vHost sẽ hướng dẫn Quý khách gán IPv6 trên Windows:

Bước 1: gõ ncpa.cpl tại ô run trên Windows
Bước 2: click phải card mạng cần gán IPv6 và chọn Properties
Bước 3: click Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) –> click Properties

Bước 4: nhập các giá IPv6 do nhà cung cấp đã cung cấp cho Quý khách như hình sau:

Bước 5: kiểm tra kết quả IPv6 bằng lệnh ipconfig tại cmd và ping kiểm tra.

Mở cmd và gõ lệnh

ipconfig

Test IPv6 mở cmd và gõ câu lệnh:

ping -6 ipv6.google.com

Nếu kết quả có trả lời tức là Quý khách đã cấu hình IPv6 thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top