Hướng dẫn upload dữ liệu và import database trên DirectAdmin

Tạo và import dữ liệu vào Database

Đối với file SQL có dạng .sql hoặc .sql.zip thì import thông qua phpmyadmin.Tìm kiếm phpmyadmin sau đó nhập thông tin user đã tạo ở bước trên vào để đăng nhập, lúc này giao hiện phpmyadmin sẽ hiện ra như hình dưới.

Thực hiện các bước sau:

  • Chọn tên database ở cột bên trái (trong hình là vuongvd_vd2).
  • Chọn tab Import sau đó giao diện sẽ chuyển sang như hình trên.
  • Nhập chọn Choose File và chọn file SQL.
  • Chọn Go và chờ việc import dữ liệu hoàn tất.

Upload dữ liệu lên hosting DirectAdmin

Kế tiếp là mở FileZilla lên và kết nối vào host bằng tài khoản FTP (Hướng dẫn tạo tài khoản FTP tại đây tại mục Quản lý tài khoản FTP)

Sau đó vào thư mục public_html xóa file index.html (hoặc .htm, nếu nó có sẵn) và tiến hành upload toàn bộ source code trên máy vào thư mục public_html(hoặc www) trên host bằng cách ấn Ctrl + A để bôi đen toàn bộ và ấn chuột phải chọn Upload.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top