Quá trình xác thực RAA là gì?

Kính chào Quý Khách hàng/Quý Đối tác,

Ngày 1/1/2014 tổ chức quản lý tên miền và địa chỉ IP trên toàn thế giới có tên gọi viết tắt là ICANN đã ban hành luật yêu cầu tất cả các nhà đăng ký tên miền (registrar) kiểm tra và xác thực thông tin chủ sở hữu tên miền đối với các tên miền đăng ký mới và các tên miền thực hiện chỉnh sửa thông tin chủ sở hữu. Việc xác thực này gọi tắt là RAA (Registrar Accreditation Agreement).

Quá trình xác thực RAA được thực hiện đối với 2 đối tượng tên miền sau:

  • Tên miền đăng ký mới hoặc chuyển về
  • Tên miền đang thực hiện thay đổi thông tin chủ sở hữu (WHOIS)

Đối với tên miền đăng ký mới hoặc chuyển về:

Khi tên miền được đăng ký mới hoặc chuyển về, nhà đăng ký tên miền (registrant) thực hiện cập nhật thông tin tên miền trên hệ thống quản lý thì ngay lập tức email xác thực RAA sẽ được gửi đến địa chỉ email vừa được đăng ký. Khi đó, chủ sở hữu tên miền cần thực hiện xác thực (verify) tên miền bằng cách nhấp vào đường link nhận được trong email xác thực RAA để tiến hành thực hiện xác thực tên miền.

Đối với tên miền đang thực hiện thay đổi thông tin chủ sở hữu (WHOIS)

  • Có thay đổi địa chỉ email: chủ sở hữu tên miền thực hiện xác thực tên miền qua email xác thực RAA tương tự như trường hợp đăng ký mới hoặc chuyển về.
  • Không thay đổi địa chỉ email và đã từng được xác thực trước đó thì không cần làm lại bước này.

Kể từ khi quá trình xác thực RAA diễn ra (thường bắt đầu kể từ ngày tên miền được kích hoạt) thì Quý khách có 15 ngày để hoàn tất việc xác thực địa chỉ email mới, trong trường hợp chưa hoàn tất quá trình xác thực thì tên miền sẽ bị tạm khoá sau 15 ngày.

Nếu địa chỉ email của Quý khách không đúng, Quý khách vui lòng cập nhật lại và hệ thống sẽ tự động gửi email xác thực RAA về địa chỉ email mới.

Lưu ý: việc này không có nghĩa là tên miền sẽ được mở khoá nếu đang bị tạm ngừng (suspend) do quá hạn xác thực vì địa chỉ email không chính xác hoặc không tồn tại.

Nếu địa chỉ email của Quý khách đã đúng nhưng vẫn không nhận được email, vui lòng liên hệ sales@vHost.vn để được hỗ trợ.

Scroll to Top