Quá trình xác thực RAA là gì?

Ngày 1/1/2014 tổ chức quản lý tên miền và địa chỉ IP trên toàn thế giới có tên gọi viết tắt là ICAAN đã ban hành luật yêu cầu tất cả các nhà đăng ký tên miền (registrar) kiểm tra và xác thực thông tin đối với các tên miền đăng ký mới và các tên miền thực hiện chỉnh sửa thông tin chủ sở hữu.

Quá trình xác thực RAA được thực hiện đối với 2 đối tượng tên miền sau:

♦ Tên miền đăng ký mới

♦ Tên miền đang thực hiện thay đổi thông tin chủ sở hữu (WHOIS)

Khi người đăng ký tên miền (registrant) thực hiện cập nhập thông tin tên miền thì ngay lập tức email RAA sẽ được gửi đến địa chỉ email mới vừa thay đổi. Sự thay đổi sẽ không có tác dụng cho đến khi người đăng ký hoàn tất xác thực địa chỉ email mới này.

Đối với trường hợp thay đổi thông tin tên miền nhưng địa chỉ email vẫn không thay đổi và đã được xác thực thì không cần làm lại bước này.

Kể từ khi quá trình xác thực RAA diễn ra thì Quý khách có 15 ngày để hoàn tất việc xác thực địa chỉ email mới, trong trường hợp chưa hoàn tất quá trình xác thực thì tên miền sẽ bị tạm khoá sau 15 ngày.

Nếu địa chỉ email của Quý khách không đúng, Quý khách vui lòng cập nhập lại và hệ thống sẽ tự động gửi email xác thực RAA về địa chỉ email mới. Lưu ý: việc này không có nghĩa là tên miền sẽ được mở khoá nếu đang bị suspend vì địa chỉ email cũ không chính xác hoặc không tồn tại.

Nếu địa chỉ email của Quý khách đã đúng nhưng vẫn không nhận được email, vui lòng liên hệ sales@vHost.vn để được hỗ trợ.

Business Hosting Singapore giảm 40% trọn đời
Đăng ký ngay
Mã giảm giá: L8DFOL9S1D - Áp dụng 50 khách hàng nhanh tay nhất
%d bloggers like this: