Nên thuê server hay mua server và tự vận hành?

Rất nhiều khách hàng của vHost đã cảm thấy nhiều lợi ích khi di chuyển hệ thống lên dịch vụ Cloud như: triển khai nhanh, tiết kiệm chi phí và linh động cấu hình. Trong quá trình làm tư vấn và cố vấn cho các tập đoàn lớn về bài toán đầu tư công nghệ […]

Nên thuê server hay mua server và tự vận hành? Xem thêm »