share-hosting

Thông báo bảo trì dịch vụ share hosting

Kính chào Quý khách,

Theo thông báo về dịch vụ share hosting đã đưa thì hiện tại vHost đã triển khai xong server mới hoàn tất vào lúc 19h00 ngày 30/06/2015. Vì vậy, vHost sẽ tiến hành di chuyển tài khoản trên một số server dịch vụ share hosting bị ảnh hưởng trong sự cố lần này theo lịch trình sau đây.

  • Server share10: 0h00 ngày 2/7/2015 – Thời gian hoàn tất thực tế: 5h30 ngày 02/07/2015
  • Server share11: 0h00 ngày 3/7/2015 – Thời gian hoàn tất thực tế: 1h00 ngày 03/07/2015

Thời gian thực hiện dự kiến: 12 giờ.

Quý khách vui lòng lưu ý:

– Thời gian trên chỉ là thời gian dự kiến, việc di chuyển tài khoản có thể hoàn tất sớm hơn so với dự định.

– Việc di chuyển tài khoản sẽ thay đổi địa chỉ IP vì vậy thông tin chi tiết chúng tôi sẽ thông báo cụ thể đến từng quý khách qua địa chỉ email quý khách đã đăng ký với vHost.

Trong trường hợp quý khách cần hỗ trợ di chuyển ngay lập tức, quý khách có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ ngay lập tức.

Một lần nữa, vHost rất mong quý khách thông cảm với những sự cố truy cập chậm trên 2 server này.

Trân trọng,

Scroll to Top