Thông báo về việc thay đổi thời hạn chứng chỉ SSL

Kính chào Quý khách hàng, Quý đối tác,

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ tại vHost trong thời gian qua.

Sau diễn đàn CA/Browser (CA/B) ở Bratislava, Slovakia Apple đã thông báo rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2020, trình duyệt Safari sẽ giới hạn thời gian các chứng chỉ SSL/TLS mới được cấp có giá trị tối đa là 397 ngày. Mục đích của việc rút ngắn thời gian hiệu lực của chứng chỉ SSL/TLS sẽ cải thiện bảo mật làm cho các trang web an toàn hơn bằng cách đảm bảo rằng các khóa mới được tạo thường xuyên.

Như vậy, kể từ ngày 17 tháng 08 năm 2020, Sectigo/Comodo sẽ ngừng cấp phát chứng chỉ SSL/TLS với thời hạn xác thực 2 năm. Thời hạn hiệu lực tối đa cho tất cả các đơn đặt hàng SSL/TLS mới được cấp hoặc gia hạn sẽ là 13 tháng (hoặc 397 ngày).

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 09 năm 2020, DigiCert/Geotrust sẽ ngừng cấp phát chứng chỉ SSL/ TLS với thời hạn xác thực 2 năm. Thời hạn hiệu lực tối đa cho tất cả các đơn đặt hàng SSL/TLS mới được cấp hoặc gia hạn sẽ là 13 tháng (hoặc 397 ngày).

Vậy những SSL cấp trước ngày 01/09/2020 sẽ ra sao?

Thời hạn hiệu lực 01 năm chỉ áp dụng cho các SSL đăng ký và gia hạn kể từ ngày 17/08/2020 (COMODO) và  bắt đầu từ ngày 01/09/2020 (GEOTRUST). Đối với SSL đăng ký, gia hạn 2 năm trước thời gian này sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này, các trình duyệt vẫn tin tưởng các SSL này tới khi chứng chỉ SSL hết hạn.

Hiện tại với những dịch vụ SSL có chu kỳ gia hạn từ 2 năm, vHost đã thực hiện điều chỉnh chu kỳ gia hạn dịch vụ về đúng quy định tối đa là 01 năm. vHost trân trọng thông báo tới Quý khách hàng được biết và nắm thông tin. Nếu Quý khách cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ lại vHost.

Trân trọng,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top