Thông báo về việc thay đổi vòng đời tên miền Việt Nam kể từ ngày 07/02/2022

Kính chào Quý Khách,

Cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ tại vHost trong suốt thời gian qua.

Vào ngày 08/12/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 07/02/2022.

Liên quan đến Thông tư 21 là các quy định chủ yếu về tên miền (Việt Nam và Quốc tế). Trong đó có các nội dung trọng yếu như: Thay đổi vòng đời tên miền Việt Nam, mở bán 1 số tên miền .vn mới, mở rộng việc đăng ký tên miền Tiếng Việt, các vấn đề liên quan hồ sơ, dữ liệu tên miền, các vấn đề liên quan địa chỉ IP, số hiệu mạng….

Trong đó, việc thay đổi về vòng đời tên miền .vn sẽ có ảnh hưởng đến các Khách hàng đang sử dụng loại tên miền này, cụ thể như sau:

  • Tên miền Việt Nam (VN) sau khi hết hạn sẽ bị tạm ngừng DNS và Quý khách không thể sử dụng được ngay sau khi tên miền hết hạn.
  • Sau khi hết hạn tên miền Việt Nam (VN), Quý khách có 25 ngày để gia hạn, sau khi hết hạn 25 ngày trên, nếu Quý khách không tiếp tục gia hạn thì tên miền sẽ bị xoá ngẫu nhiên trong vòng 15 ngày tiếp theo.
  • Quý khách có thể tham khảo chi tiết Thông tư 21 tại đây.

Vì vậy, vHost xin thông báo để Quý khách nắm thông tin và có kế hoạch sử dụng, duy trì tên miền theo đúng quy định của cơ quan quản lý Nhà nước.

Nếu Quý khách có thông tin nào thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm, Quý khách vui lòng liên hệ đến vHost thông qua:

Trân trọng,

Scroll to Top