Tích hợp CDN đối với source Drupal

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp CDN (Content Delivery Network) vào mã nguồn Drupal

2. Upload file zip CDN và giải nén trong thư mục module trực thuộc source code của Drupal

3. Truy cập Modules và kéo xuống dưới cùng và check vào ô ENABLED cho CDN hoạt động sau đó Save Changes.

4. Truy cập Site Configuration > CDN Integtration

5. Dưới tab General tab: click vào save

6. Chọn mục CDN > DETAILS > khai báo URL CDN tại CDN mapping với định dạng //urlcdn

7. Save configuration

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top