Tích hợp CDN đối với Joomla

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp CDN (Content Delivery Network) vào mã nguồn Joomla

2. Truy cập vào trang quản trị Admin của Joomla

3. Chọn mục Extention > Install/Install from URL sau đó copy link ở trên và past vào 

4. Chọn Extention > Manage và bật plugin này lên

5. Chọn Extensions > Plugin > Tìm từ khóa CDN và khai báo site root kèm đường dẫn CDN sau đó save lại

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top