Hướng dẫn cấu hình Mailing List trên Email Hosting

Mailing List là một danh sách các địa chỉ e-mail được tập hợp theo một chủ đề nào đó. Ví dụ như địa chỉ e-mail của một câu lạc bộ, của một công ty, của một tập hợp người có cùng sự quan tâm tới một vấn đề nào đó,… Khi bạn tham gia vào một Mailing List, bạn có thể gửi e-mail của mình tới toàn bộ các thành viên trong danh sách cũng như nhận được e-mail của tất cả các thành viên còn lại tham gia trong danh sách đó.

Ví Dụ: Trong công ty bạn có một danh sách email là user1@domain.com, user2@domain.com, user3@domain.com …Bạn muốn một lần gởi mail từ một địa chỉ là everyone@domain.com  có thể tới tất cả các địa chỉ mail trên. Vậy địa chỉ everyone@domain.com là một Mailing List.

Để cấu hình Mailing List trên dịch vụ Email Hosting của vHost, Quý khách xin vui lòng đăng nhập trang quản trị Email Hosting: mail.domain.com với điều kiện subdomain mail.domain.com đã được trỏ về IP Email Hosting của vHost. (lưu ý: domain.com được thể hiện thay thế domain của quý khách)

Bước 1: Cấu hình tab General Điền tên Mailing List

Như hình dưới tên là tech thì tương đương với tech@domain.com (ở bài viết này domain là quangduy.ga)

Bước 2: Chọn Email quản lý Mailing List

Bước 3: Thêm user vào Mailing List.

Tất cả các user được chọn sẽ nhận được mail được gửi đến từ tech@quangduy.ga.

Nếu có bất cứ vấn đề gì khác cần hỗ trợ, quý khách vui lòng gửi email về support@vhost.vn để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top