Hướng dẫn tạo gói (Package) cho hosting trên WHM

Lưu ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho dịch vụ SEO Hosting và Reseller Hosting

Bước 1: Đăng nhập WHM

Bước 2: Truy cập WHM -> Packages -> Add a Packages

Bước 3: Có thể truy cập nhanh bằng cách Tìm kiếm tại box search, gõ “Add a Packages

Bước 4: Nhập Package Name và các thông số, sau đó kéo xuống dưới và click Add

 • Disk Space Quota (MB):  Giới hạn dung lượng cho gói hosting được áp dụng packages này.
 • Monthly Bandwidth Limit (MB): Băng thông giới hạn hàng tháng
 • Max FTP Accounts: Tài khoản FTP tối đa được tạo
 • Max Email Accounts: Tài khoản Email tối đa được tạo
 • Max Email Lists: Mailling List tối đa được tạo
 • Max SQL Databases: Cơ sở dữ liệu Tối đa được tạo
 • Max Sub Domains: Subdomain tối đa được tạo
 • Max Parked Domains: Packed/alias domain tối đa được tạo
 • Max Addon Domains: giới hạn tên miền khác (addon domain)
 • Maximum Hourly Email by Domain Relayed: giới hạn số lượng gửi email trên 1 domain/giờ
 • Maximum percentage of failed or deferred messages a domain may send per hour: Số phần trăm tối đa của các thư thất bại hoặc trì hoãn một tên miền có thể gửi mỗi giờ.
 • Options: Dedicated IP, Shell Access, CGI Access, Digest Authentication at account creation.
 • cPanel Theme: giao diện Cpanel.
 • Feature List: danh sách tính năng.
 • Locale: Ngôn ngữ.

Click Add Để thêm packages

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top