Hướng dẫn đổi IP cho SEO Hosting

Bài viết này chỉ áp dụng cho dịch vụ SEO Hosting

Bước 1: Đăng nhập WHM

Thông tin đăng nhập WHM được gửi vào mail đăng ký dịch vụ của Quý khách.

Bước 2: Truy cập WHM -> List Account -> Chọn domain cần đổi IP -> Change IP Address

Bước 3: Chọn IP cần đổi -> Change

Chỉ đơn giản như vậy, nếu Quý khách gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, đừng ngần ngại liên hệ với vHost để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top