Hướng nâng cấp và hạ cấp (upgrade/downgrade) trên WHM

Bài viết này chỉ áp dụng cho dịch vụ SEO Hosting và Reseller Hosting

Bước 1: Đăng nhập WHM

Thông tin đăng nhập WHM được gửi vào mail đăng ký dịch vụ của Quý khách.

Bước 2: Truy cập WHM -> Account Functions -> Upgrade/Downgrade an Account

Có thể truy cập nhanh bằng cách Tìm kiếm tại box search, gõ “Upgrade/Downgrade an Account

Bước 3: Chọn User sau đó chọn Modify

Bước 4: Chọn gói (packages) cần upgrade/downgrade sau đó click Upgrade/Downgrade

Sau khi click Upgrade/Downgrade xuất hiện màn hình bên dưới và có dòng “Account Upgrade/Downgrade Complete for seovhost” là đã thành công.

Chỉ đơn giản như vậy, nếu Quý khách gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, đừng ngần ngại liên hệ với vHost để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top