Hướng dẫn sử dụng SMTP để gửi mail trong Xenforo

Trên shared hosting, việc sử dụng mail chỉ phục vụ ở mức basic nhất định và là dạng chia sẻ tài nguyên cho rất nhiều account shared nên khi nhiều khách hàng gửi mail cùng lúc thì server sẽ dẫn đến tình trạng bị nghẽn cổ chai, nhất là khi các forum gửi mail cho thành viên của họ. Do đó về mặt bảo mật, vHost phải disable hàm mail trên shared hosting để tránh trường hợp những file có thể bị upload cố ý, ngoài tầm kiểm soát của admin, và người upload có thể tận dụng để gửi mail mà không có cơ chế nào quản lý.

Thông thường các các mã nguồn website và các forum hiện này đều có hỗ trợ gửi mail thông qua giao thức smtp().

Ở bài viết này, vHost sẽ hướng dẫn sử dụng giao thức SMTP để gửi mail thay cho hàm mail () trên mã nguồn Xenforo.

Đăng nhập vào trang quản trị Admin của Xenforo–> Options–> Email Options hoặc truy cập link dạng: http://yourdomain.com/admin.php?options/list/emailOptions/

Encrypted:

Nếu là SSL thì port là 465, nếu là TLS port là 587

Sau đó lưu lại ấn Save Changes.

Thiết lập tham số cho SMTP server, trên đây là cấu hình mail SMTP sử dụng email của Gmail, ngoài ra có thể thiết lập cấu hình tương tự với email theo domain riêng của bạn (email của hosting)

Chỉ đơn giản như vậy, nếu Quý khách gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, đừng ngần ngại liên hệ với vHost để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top