Hướng dẫn sử dụng Email Hosting

Ở bài viết này vHost sẽ hướng dẫn quý khách cách sử dụng Email Hosting của vHost trên trang members.vhost.vn

Truy cập vào trang members.vhost.vn

Sau khi vào quản lý service email hosting của quý khách thì sẽ xuất hiện màn hình như sau:

Actions
  • Login to cPanel: đăng nhập nhanh vào trang quản trị Email Hosting.
  • Login to Webmail: đăng nhập nhanh vào Webmail.

Package/Domain: Thông tin gói dịch vụ đang sử dụng.

Usage Statistics: Thông tin dung lượng của dịch vụ đang sử dụng.

Quick Shortcuts

Phím tắt những tính năng quan trọng cần chú ý là Email Accounts, Forwarders, Autoresponders.

  • Email Accounts: Login nhanh vào trang quản trị Email Accounts. Để biết thêm về tính năng này có thể tham khảo ở đây.
  • Forwarders: Login nhanh vào trang quản trị tính năng Forwarders. Để biết thêm về tính năng này có thể tham khảo ở đây.
  • Autoresponders: Login nhanh vào trang quản trị tính năng tự động trả lời. Để biết thêm về tính năng này có thể tham khảo ở đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top