Tích hợp CDN đối với WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp CDN (Content Delivery Network) vào mã nguồn WordPress

TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT CDN PLUGIN

1. Login vào trang quản trị Admin của WordPress

2. Truy cập mục Plugin và chọn thêm mới Plugin

3. Tiến hành cài đặt và active Plugin W3 Total Cache

CHUYỂN TOÀN BỘ NỘI DUNG SANG CDN

1. Mở mục plugins và vào phần Setting của plulgin W3 Total Cache

2. Bật chức năng CDN đồng thời chọn CDN Type là Generic Mirror như ảnh sau đó Save all settings

3. Chọn CDN Setting từ menu bên trái như ảnh và tiến hành khai báo đường dẫn CDN vào ô Replace site’s hostname with. Sau đó chọn Save all settings

Sau đó thử Test Mirror nếu Test passed thì là thành công

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top