Cập nhật chính sách chuyển dữ liệu miễn phí

Kính chào Quý khách, Quý Đại lý,

Lời đầu tiên vHost trân trọng cảm ơn Quý khách, Quý Đại lý đã quan tâm và lựa chọn vHost là đối tác và là nhà cung cấp dịch vụ cho Quý khách trong hơn 11 năm vừa qua.

Như Quý khách đã biết, trong hơn 11 năm vừa qua tất cả mọi chi phí trong cuộc sống xung quanh mọi người đều điều chỉnh và tăng giá, thế nhưng dịch vụ Hosting càng ngày càng phải điều chỉnh giảm giá để cạnh tranh với thị trường nước ngoài cũng như trong nước mà chất lượng dịch vụ thì càng phải nâng cao và cải tiến công nghệ liên tục. Bên cạnh đó còn phải nỗ lực nghiên cứu và đầu tư vào thiết bị, công nghệ và con người. Chi phí hạ tầng, chi phí hệ thống và chi phí lương nhân sự cũng phải điều chỉnh tăng dần mỗi năm để đảm bảo chất lượng dịch vụ và cuộc sống của từng nhân sự trong gia đình vHost.

Không những thế liên tục những năm vừa qua thì các đối tác của vHost liên tục điều chỉnh giảm giá các loại bản quyền phần mềm hàng năm. Vì vậy để đảm bảo cân bằng và chất lượng dịch vụ được ổn định lâu dài, vHost trân trọng thông báo đến Quý khách về việc điều chỉnh một số chính sách liên quan đến việc chuyển dữ liệu miễn phí như sau

Chính sách chuyển dữ liệu miễn phí các dịch vụ Hosting

Chỉ hỗ trợ chuyển dữ liệu miễn phí đối với các khách hàng có sử dụng một trong các control panel sau đây:

Số thứ tựSource control panelDestination control panel
1cPanel / Plesk / DirectAdmin /EnsimcPanel
2Plesk / cPanel / Confixx / DirectAdmin / Pro Control PanelPlesk
3DirectAdmin / cPanelDirectAdmin
4CWP / cPanelControl WebPanel (CWP)

Và áp dụng kèm theo điều kiện tiêu chuẩn như sau:

  • Đối với server có 1-9 tài khoản (account): miễn phí chuyển dữ liệu.
  • Đối với server từ 10 tài khoản (account) trở lên: chi phí chuyển 1GB dữ liệu là 10,000 VNĐ/GB/lần.

Chính sách chuyển dữ liệu miễn phí các dịch vụ Email

  • Miễn phí chuyển 100GB dữ liệu email đầu tiên
  • Chi phí 101GB trở đi sẽ có cước phí phát sinh là: 10,000 VNĐ/GB/lần.

Chính sách chuyển dữ liệu miễn phí các dịch vụ VPS, Cloud Server và Bare Metal Server

Chỉ hỗ trợ chuyển dữ liệu miễn phí đối với các khách hàng có sử dụng một trong các control panel sau đây:

Số thứ tựSource control panelDestination control panel
1cPanel / Plesk / DirectAdmin /EnsimcPanel
2Plesk / cPanel / Confixx / DirectAdmin / Pro Control PanelPlesk
3DirectAdmin / cPanelDirectAdmin
4CWP / cPanelControl WebPanel (CWP)

Và áp dụng kèm theo điều kiện tiêu chuẩn như sau:

  • Đối với server có 1-9 tài khoản (account): miễn phí chuyển dữ liệu.
  • Đối với server từ 10 tài khoản (account) trở lên: chi phí chuyển 1GB dữ liệu là 10,000 VNĐ/GB/lần.

Đối với các trường hợp không thuộc các điều kiện kể trên: khách hàng vui lòng gửi bảng mô tả yêu cầu hệ thống để vHost có thể kiểm tra và báo giá chi tiết đối với từng trường hợp cụ thể.

Thời gian thay đổi và áp dụng chính sách chuyển dữ liệu miễn phí sẽ áp dụng từ ngày 21/3/2022

Trân trọng,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top