Hướng dẫn xử lý bounce tracking trên Mautic

Theo nguyên tắc của email thông thường khi gửi email ra ngoài thì các địa chỉ người nhận không có thật hoặc vì lý do nào đó gửi đi bị lỗi (như mailbox bị đầy dung lượng, email của người nhận làm cho công ty A đã nghỉ và bị disable…). Thì hệ thống email server sẽ trả về thông báo cho người gửi rằng “email này không gửi đi được”.

Theo tài liệu của Mautic https://www.mautic.org/docs/en/emails/bounce_management.html thì họ sử dụng cơ chế “append” email address. Hiểu nôm na là Mautic sẽ không trả về địa chỉ người gửi mà họ sẽ trả về địa chỉ monitored email được khai báo tại Configurations -> Email Settings có định dạng là:

Xem thêm

Hướng dẫn cấu hình gửi email trên Mautic

Trong bài trước vHost đã hướng dẫn cài đặt Mautic chỉ với thời gian 1 phút 30 giây. Tiếp tục chuyên đề vHost sẽ hướng dẫn cấu hình gửi email trên Mautic thông qua email server của mình:

Để cấu hình gửi email Quý khách vui lòng truy cập trang quản trị admin –> chọn Configuration

Select tab Email Settings

Xem thêm

Làm thế nào cài đặt Mautic chỉ trong vòng 2 phút

Mautic là phần mềm mã nguồn mở về automation marketing hoàn toàn miễn phí dành cho các marketer chuyên nghiệp. Cung cấp đầy đủ các tính năng và công cụ giúp tự động hóa và phân loại khách hàng dựa trên hành vi của họ trên internet, open email, đọc email, submit form hoặc tải các dữ liệu từ trang web. Bên cạnh đó Mautic còn có thể xử lý và hỗ trợ tracking các dữ liệu do người dùng trao đổi từ các mạng xã hội để bộ phận kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng có thể hỗ trợ và chăm sóc họ tốt hơn.

Xem thêm